PROJE HEDEFİ

Türkiye Ekonomi Modeli oluşturulurken; ülkemizin iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeo-stratejik koşulları, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametre dikkate alınmıştır.

Türkiye Ekonomi Modeli makroekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı, yüksek katma değerli üretimi artırmayı ve cari dengede kalıcı iyileşme sağlamayı hedefliyor. Modelimiz kapsamında öngörülen adımların atılması ekonomik büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir şekilde artıracak, mal ve hizmetlerde rekabet gücümüzü ve verimliliğimizi iyileştirecektir.

Pandemi sonrası dönemde ülkelerin uyguladığı iktisat politikası anlayışında önemli değişmelerin meydana geldiği, küresel dengelerin değişme eğilimine girdiği ve tedarik merkezleri ile lojistik hatlarında kaymaların yaşandığı gözlenmektedir. Yatırım-üretim-istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelimizi destekleyen söz konusu değişimlerin alanın önde gelen akademisyenleri tarafından tartışılmasını ve ekonomi kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlamaktayız.

29 EYLÜL 2022 - FOUR SEASONS HOTEL ISTANBUL AT THE BOSPHORUS,
İSTANBUL - TÜRKİYE