PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE İKTİSAT POLİTİKALARINDA YENİ EĞİLİMLER

PANEL 1 - Konuşmacı

Joshua Aizenman, 2013 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne katıldı ve burada Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanında Dockson Kürsüsü’ne sahip oldu. Aizenman aynı zamanda Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu için araştırma görevlisi ve bunun yanında Journal of International Money and Finance için Özel Sayılar Yardımcı Editörü olarak da görev alıyor. UC Santa Cruz’da Ekonomi Başkanı olarak da görev yapmış olan Aizenman, Dartmouth’ta Uluslararası İktisat Alanında Şampiyon Profesörü olmasının yanı sıra, Kudüs İbrani Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nde öğretim ve araştırma pozisyonları görevlerinde bulunurken, Journal of International Money and Finance (2010-2021) için Ortak Editörlük şapkasına da sahipti. Aizanman’ın danışmanlık ilişkileri, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve San Francisco Federal Rezerv Bankası’nı da içeriyor.

Aizenman’ın araştırmalarının ortak yönü, politik ekonomi hedeflerini ve kısıtlamalarını kabul ederek, uluslararası ekonomi ve ekonomik kalkınmaya genelleştirilmiş bir maliyet-fayda yaklaşımı uygulamak. Çalışmaları, gözlemlenen kalıpları yorumlamayı, politikaların ekonominin performansına yardımcı olabileceği veya engelleyebileceği koşulları ve kurumların ve düzenlemelerin rolünü incelemeyi amaçlarken; ticari ve finansal politikalar, yükselen piyasalardaki krizler, doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye kontrolleri ve döviz kuru rejimleri dahil olmak üzere açık ekonomideki bir dizi konu da Aizenman’ın uzmanlaştığı diğer disiplinler arasında yer alıyor.