YENİ DÖNEMDE ALTYAPI YATIRIMLARININ ARTAN ÖNEMİ

PANEL 3 - Konuşmacı

Dr. Gazi Salah Uddin, İsveç Linköping Üniversitesi İşletme ve Mühendislik Bölümü’nün Ekonomi bölümünde Finans Ekonomisi Profesörü ve Doktora Programı Direktörü olmasının yanı sıra, İrlanda’daki Trinity Ticaret Okulu’nda da Konuk Profesörlük yapıyor. Ekonomi, fizik, mühendislik ve psikolojiden alınan ekonometrik tekniklerin ve metodolojilerin makro düzeyde ekonomik ve finansal sistemlerin karmaşıklığını incelemek için uygulandığı, uluslararası ekonomi ve finansal piyasalar, enerji ve altyapı finansmanı gibi alanlara odaklanan ve multidisipliner yönleri güçlü bir şekilde vurgulanan araştırma alanlarına sahip olan Uddin’in çeşitli uluslararası seminer ve konferanslara katılımlarının yanı sıra tanınmış dergilerde de 120’den fazla yayını bulunuyor. Dünya Bankası, UNESCAP, PWC, NASDAQ-OMX Vakfı, İsveç Enerji Ajansı, Asya Kalkınma Bankası ve ERIA-Asia tarafından finanse edilen projelerde başarılı bir geçmişe sahip olan Uddin’in araştırmaları, üst düzey alıntı dizinlerine (H-index 44) dayalı olarak tanınıyor.