PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE İKTİSAT POLİTİKALARINDA YENİ EĞİLİMLER

PANEL 1 - Konuşmacı

Prof. Dr. Dorothea Schäfer, DIW Berlin Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde Finansal Piyasalar Araştırma Direktörü ve İsveç’in Jönköping Üniversitesi & Jönköping Uluslararası İşletme Okulu’nda finans profesörü olarak görev yapıyor. Ekonomi diplomasını Ludwig Maximilians-Universität München’den ve doktora ile habilitasyon derecesini Freie Universität Berlin’den alan ve burada finans alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapan Schäfer, Alman Araştırma Vakfı, Avrupa Komisyonu, Stiftung Geld und Währung ve Alman Tasarruf Bankası Birliği araştırma kolu tarafından finanse edilen çeşitli araştırma projelerinin de Başkanı oldu.

Schäfer’in International Review of Economics & Finance, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Journal of International Money and Finance, European Journal of Finance, Small Business Economics, Journal of Financial Stability, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Economics of Transition gibi pek çok uluslararası dergide makaleleri yayımlandı. Federal Meclis’in finans komitesi de dahil olmak üzere birçok komitede uzman olarak görev alan, Eurasian Economic Review (EAER) ve Quarterly Journal for Economic Research’de baş editörlük yapan Schäfer’in başlıca araştırma alanları bankacılık düzenlemeleri, finansal sistemlerin istikrar ve dayanıklılığı, sürdürülebilir/yeşil finans, finansal kısıtlamalar, finansal karar verme ve özel hanelerde risk tutumu olarak sıralanıyor.